Inverter Mitsubishi FR-A800 Series คุณสมบัติและลักษณะเด่น

Inverter Mitsubishi FR-A800 Series อินเวอร์เตอร์ที่มีฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติและลักษณะเด่น

 1. สมรรถนะการทำงานของไดรฟ์แบบชั้นนำ
 • เพิ่มตัวควบคุมเวคเตอร์แบบไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์และการควบคุมเวคเตอร์                                                                                     ที่ช่วยพัฒนาความเร็วในการตอบสนองและการทำงานด้วยความเร็ว
 • ฟังก์ชั่นการปรับอัตโนมัติของมอร์เตอร์ PM สามารถใช้งานร่วมกับมอร์เตอร์แม่เหล็กถาวรอื่นได้

2. การรักษาความปลอดภัย

 • ฟังก์ชั่นความปลอดภัยสามารถช่วยให้การควบคุมง่ายยิ่งขึ้น (ฟังก์ชั่นหยุดเพื่อความปลอดภัย)
 • ติดตั้งตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าขาเข้า 24 VDC ตามมาตรฐาน สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์และ                                                        การทำงานการสื่อสารได้โดยไม่ต้องเปิดสวิตซ์ไปที่ตำแหน่ง ON
 • ฟังก์ชั่นติดตามสามารถใช้บันทึกสถานะการทำงานก่อนที่ฟังก์ชั่นการป้องกันจะทำงานได้                                                       ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราห์ปัญหาเมื่ออยู่ต่างสถานที่ โดยอุปกรณ์หน่วยความจำ USB                                   และซอร์ฟแวร์การปรับแต่งอินเวอร์เตอร์

3. ติดตั้งงาย ใช้งานง่าย

 • มีขั้วต่อโฮส USB (ชนิด A) สามารถคัดลอกพารามิเตอร์ไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
 • ขั้วต่อข้อรัดสปริงที่ช่วยให้เดินสายไฟได้ง่ายขึ้นและเชื่อถือได้กับขั้วต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม
 • โหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดพารามิเตอร์กลุ่ม                                                                                          ซึ่งมีการตั้งค่าพารามิเตอร์อย่างง่ายและสามารถเข้าใจได้

4. เป็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ด้วยระบบควบคุมการทำงานที่ดีที่สุดก กระแสไฟฟ้ากระตุ้นการทำงานจะถูกปรับอย่างต่อเนื่อง                                                     เพื่อขับมอร์เตอร์ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาซึ่งการหระหยัดพลังงาน
 • รุ่น 315K ขึ้นไป เป็นตัวแปลงอินเวอร์เตอร์ชนิดแยกส่วน ซึ่งเหมาพสมกับการสร้างพลังงานขึ้นใหม่                                              สำหรับตัวแปลง FR-CC2 กรุณาเลือกตามพิกัดความจุมอร์เตอร์ที่จะเชื่อมต่อ

 

5. การสนับสนุนระบบ

 • เลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 4 ระดับ (อัตรา SLD, อัตรา LD, อัตรา NDและ HD)                         สามารถเลือกได้โดยใช้พารามิเตอร์ (หลายอัตรา)
 • พารามิเตอร์และการตั้งค่าความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวโปรแกรม และการควบคุม Inverter ตามข้อจำกัดของเครื่องจักรจะสามารถทำงานได้โดยใช้ฟังก์ชั่น PLC
 • ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆที่ใช้ได้กับ IP55 (ประเภท 400V) พร้อมติดตั้งรีแอคเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้งานได้                       ไว้ใกล้กับเครื่องจักรได้สามารถติดตั้งอินเวอร์เตอร์

6. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

 • เทคโนโลยีไดรฟ์และเทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟที่พัฒนาล่าสุดนี้ (ตัวกรอง EMC) ลดคลื่นรบกวนที่เกิดจากอินเวอร์เตอร์ได้

 

 

Share Now

Related Post

Leave us a reply